Meteen naar de inhoud

Privacy beleid

SUUS / Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl), gevestigd te Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Suzannekuijpers.nl  |   Zaandam  |  info@suzannekuijpers.nl

Suzanne Kuijpers is de Functionaris Gegevensbescherming van SUUS/Suzanne Kuijpers. Zij is te bereiken via info@suzannekuijpers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Inloggegevens (wanneer hier specifiek om wordt gevraagd en dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl), verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de door jou verstrekte opdracht(en)
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van updates/nieuwsbrieven
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 Klanten:

Basis persoonsgegevens zoals hierboven is beschreven (zie persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. Inloggegevens van de klant zullen binnen 6 maanden na het beëindigen van de samenwerking worden verwijderd.

Leads:

Contactgegevens van leads zullen maximaal 2 jaar bewaard worden in de leadlijst indien zij geen klanten worden bij Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl).

Delen van persoonsgegevens met derden

Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, kom ik overeen om eenzelfde beleid te voeren, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) gegevens:

1.E-boekhouden.nl – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.

2.Xel – Zij zorgen ervoor dat de website goed functioneert, Suzannekuijpers.nl goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is.  De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.

3. WordPress – Hierin wordt is de website gebouwd. WordPress houdt een log bij van alle gebruikers van de website die hun gegevens achterlaten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

 Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Suzanne Kuijpers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bezwaar@Suzannekuijpers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Suzanne Kuijpers (Suzannekuijpers.nl) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.